World > AsiaChina > Tianjin metro

 Tianjin Metro Line 1 reopens after reconstruction on Jun 12, 2006.  Binhai Line (Jinbin LRT) is in service

 

 
Tianjin Metro Map